ನೆನಪಿನಂಗಳದಿಂದ-೨

ನನ್ನೂರಿನ ಮಳೆಯ ನೆನಪು..

ಆಗುಂಬೆಯ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುದುರೆಮುಖ ನನ್ನೂರು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನಾರು ತಿಂಗಳು ಭೋ ಎಂದು ಸೋನೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತಿತ್ತು.
ಆ ಮಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಒಂದು ಹರಸಾಹಸ. ಅಪ್ಪನ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮರಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು.

ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವಿಬ್ಬರು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆವು.  ಬಸ್ಸ್ಟಾಂಡ್ ಇಂದ  ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹತ್ತಾರು ತುಂಬಿ ಹರಿವ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೇನೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಶೋಬಕ್ಕ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹುಳಿ ಕಲಸಿ ಕೈ ತುತ್ತಿಡುತ್ತಿದಳು. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹರಿಯುವ ಭದ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋ ಕುತೂಹಲ. ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಳೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಭೋರ್ಗರೆದು ಹರಿವ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದನಗಳು ಜಿಗಣೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಜಿಗಣೆಗಳು ರಕ್ತ ಹೀರಿ ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದನಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಲಗಚ್ಚು ಹಾಗು ಹಿಂಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಮ್ಮದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಶೀಟಿನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಗಾಳಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಹಾರೀ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಡು ತೂತಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಡುವ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಡು ಸೌದೆಯ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಪ್ಪು ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೋ ನಾನರಿಯೆ. ಈಗ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ  ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.

Advertisements

TonDekai(Ivy Gourd) Kairasa

TonDekai(Ivy Gourd) Kairasa

Kairasa (kayi coconut rasa = gravyis a gravy dish based out of coconut. This recipe has ivy gourd as its main ingredient. Different varieties of kairasa’s can be made by changing the main ingredient. Other common varieties of kairasa are lady finger kairasa, pineapple kairasa, bitter gourd kairasa, colocasia kairasa.
I got this recipe from my grandmother and I dedicate this post to her.Prep Time: 10 mins
Cooking Time: 25 minutes

Ingredients:

 • Ivy Gourd – 250 gms
 • Jaggery – 1 tbsp
 • Tamarind- size of gooseberry
 • Salt- 1 tbsp
 • Oil

Masala

 • Coconut- 2 tbsp
 • Urad Dal- 1tsp
 • Jeera- 0.75 tsp
 • Methi- 0.25 tsp
 • Sun dried chillies- 5
 • Curry leaves- 2 sprig

Seasoning

 • Mustard- 1 tsp
 • Hing- a pinch
 • Sun dried chilly- 1-2

Method:

 

Step 1: Preparing the masala

 • With as little as 1 tsp of oil, fry urad dal, sun dried chillies, curry leaves in a pan till they turn golden brown.
 • Allow them to cool and grind the above mix with coconut.
 • Add water as required and grind to a paste.

Step 2: Making of Kairasa

 • Slit individual ivy gourds into 4 parts keeping the base intact.
 • Add 1 tbsp of oil and slit ivy gourds in a pan. Fry till they turn soft and brown.
 • Add water, salt and jaggery and bring it to boil.
 • Check if ivy gourds are cooked. They should be soft and you should be able to pierce them with fork.
  Once they are cooked, add tamarind pulp and ground masala we made in Step 1
 • Simmer for 7 to 10 minutes allowing ivy gourds absorb the masala. Oil separates as it simmers.
 • Prepare tadka by using the seasoning ingredients mustard, hing and chillies.
 • Kairasa is ready. This can be served with rice, chapathi or dosa.
Happy Cooking!

Kattu/Kat Saaru

Kattu Saaru

NB messaged me on Instagram saying she wanted to know the recipe for KatSaaru photo I had posted. This is one of the quick saaru recipes and usually made when people are sick as it needs no masala or strong spices. The name kattu comes from the word “beLe kattu”(beLe=dal) in Kannada, beLe kattu is the word used for cooked dal. Here it goes-

Ingredients:
 
Dal- 0.5 cup
Green chilli-1

Tomato(optional)-1
Lemon- 1
Salt- as per taste
Coriander leaves

Seasoning:
 
Mustard- 1tsp

Jeera- 1tsp
Hing- a pinch
Ghee/oil- 1tsp
Curry leaves- 1 sprig

Method:

 • Pressure cook dal, tomato and chilli for upto 3-4 whistles. Mash cooked dal and tomato.
 • On a thick bottomed kadai, take oil/ghee, add all the listed seasoning ingredients.
 • Once they splutter, add pressure cooked dal mix.
 • Add salt. Let it come to boil.
 • Turn off stove after 5 mins of boiling. Add the lemon juice and coriander leaves.
Notes:
 • Seasoning can be done in the end as well. I prefer at start to avoid duplicate work and I like the flavor of saaru when it gets cooked with TaDka.
 • Best eaten with steaming hot rice.
Keep Cooking!

Groundnut Laddu (NelagaDale UnDe)

NelagaDale UnDe (ನೆಲಗಡಲೆ ಉಂಡೆ)

This is one of the easiest dessert prepared during festivals in my home. Minimal ingredients and maximum taste.
Time: 30 mins

Ingredients

 • Groundnuts 250gm
 • Jaggery 250gm
 • Dry coconut 1/2 cup

Method

 • Roast groundnuts in a thick bottomed kadai/vessel till they begin to splutter.
 • Allow it to cool for a while. Remove the peels and split into halves.
 • Grind the split ground nuts into a course mixture. Add dry coconut to the ground mix.

 

 • Shrivel jaggery to a vessel and add 0.5 glass of water to it.

 

 • Keep stirring the mix till it caramelizes. (Take a pinch of the mix and drop into water. The mix will settle at bottom and not dissolve). That’s the right temperature of caramel mix.
 • Pour the caramelized mix to groundnut+coconut mix. Mix swiftly. Tie the mix into a laddu.
Tips:
 • Use ghee/mix if you have trouble in tying the laddu.
 • Once caramel mix is mixed with groundnut mix, it starts to solidify really fast. So pour caramel mix in batches.
 • Groundnut is powdered to coarse mix as its easy to tie course mix to laddu than the whole nuts.

Bale Moote chutney(ಬಾಳೆ ಮೂತೆ ಚಟ್ನೀ)

This is gonna be my first post on food. I have always loved cooking and wanted to have a blog of my recipes. I am glad its finally happening.

 

Bale Moote chutney(ಬಾಳೆ ಮೂತೆ ಚಟ್ನೀ)

If you have a banana tree in your garden, nothing goes to waste once the tree bears fruit.
Banana stems can be used to make sambhar and palya.
Out of banana blossoms, palya or chutney can be prepared.

Today, I’ll share the recipe to make chuntey from banana flowers/blossoms.

Ingredients:

Banana blossom – 1
red chillies – 4-5
tamarind pulp – size of gooseberry
oil – 2 tbsp
salt to taste
coconut – 1 small cup

Seasoning:

Oil – 1 tsp
mustard seeds – 1 tsp
urad dal – 1 tsp
hing (aka asafoetida) – 1 pinch

 Method:

 • Remove the outer 5-6 petals of the flower. We are only gonna be using the innermost portion.
 • Chop the inner most bud into small pieces (small enough that your mixer grinder can manage)
 • Fry the chopped flower in oil, on a medium flame for upto 5 min. Basically till they become soft.
 • Fry red chillies separately in oil for 2 min.
 • In a mixer jar, add fried blossoms, fried chillies, salt, tamarind pulp and grind it.
  Note: do not use a lot of water. Just enough to keep the chutney like consistency
 • Scoop out all the ground mix to a bowl.
 • Prepare tadka/oggarane with oil, mustard seeds, urad dal and hing.
 • Add tadka to the ground mix.

ನೆನಪಿನಂಗಳದಿಂದ…

ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ಹೃದ್ಭಾಗದಲ್ಲೊಂದು ಒಂಟಿ ಮನೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮಿನುಗು ಚಿಮಿಣಿ ದೀಪ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕು ನಾಯಿ Rambo ತನ್ನ ಮನೆಯೊಡೆಯನ ದಾರಿ ನೋಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಹಸುಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ತಾವು ಹಗಲಿಡೀ ಮೆಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹುಳಗಳದ್ದೇ ಬೆಳಕಿನಾಟ.  ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಭೋರ್ಗೆವ ಭದ್ರೆ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕುರಿ ಗೌ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿಗೇ  ರಾಂಬೋನ ಬೊಬ್ಬೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಚಿಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಅಮ್ಮ ಅವನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕುರಿಯ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪುಟ್ಟ ಕರು ಚಿತ್ತಾರಿಯ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಂಬೋ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಕೀಂ ಕೀಂ ಹಾರ್ನ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೋ ಎಂದು ಚಿಮಿಣಿ ದೀಪ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಂಬೊ ಸಹ ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಯ್ಗುಡುತ್ತಾ ಗಾಡಿಯ ಬಳಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾಳೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಮಲೆನಾಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಕೂತು ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಯ ಜೊತೆ ಆ ದಿನದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಂಬೊ ಕೂಡ ಹಾಸಿದ ಗೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿತ್ರ. ಇದು ನಾವು ಒಕ್ಕಲನ್ನು ಕಾಲಿ ಮಾಡುವ ದಿನ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಿ ಮಾಡು.